Farkımız
1956'dan Günümüze Kalitenin varılması gereken bir hedeften ziyade, devamlı gelişme ve süreklilik göstermesi gereken bir süreç olduğu inancını taşıyoruz. Bu çerçevede çalışanlarımızın, çalışma süreçlerimizin makine ve ekipmanlarımızın gelişimine sürekli yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu sürecin devamını sağlayan, kalite yönetim sistemimizin kendiside zamanın şartlarına ve teknolojisine uygun olarak sürekli geliştirilmektedir.